Svetovalni center, Ljubljana
O centru   ::   ENGLISH
 
 

Publikacije

Seznam publikacij Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Kliknite TU za NAROČILNICO za knjige, pri katerih je navedena cena. Drugih knjig ni na zalogi oz. v prodaji.

LETO
IZDAJE

AVTOR

NASLOV

Dostopnost v knjižnici

CENA:

2012 (Prenovljena izdaja)

Maja Glonar Vodopivec Kako naj rešim problem? Odločaš ti! Spodbuda h krepitvi odločanja in razumevanja.  da drobni tisk/ 0 €
2012

Tereza Žerdin

Nesrečko!: zgodbe za otroke, ki ne marajo brati. da 15,00 €
2011 Leonida Rotvejn Pajič Hiperaktiven, nemiren ali samo živahen otrok? /Za starše/
 
da 15,00 €
2011
(ponatis)
Tereza Žerdin Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja: kako jih odkrivamo in odpravljamo : /priročnik za pomoč specialnim pedagogom in učiteljem pri odpravljanju motenj v razvoju jezika branja in pisanja. 2 zvezka.
 
da 45,00 €
2010 Bojana Caf (avtor), Barbara Kariž (ilustr.) Škrat črkovil. 36 s.  da 15,00 €
2010 Irena Andolšek  (ur.), Mateja Hudoklin (ur.) Izzivi in pasti otroštva in adolescence: sodobni pristopi k varovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. 174 s.
 
da 20,00 €
2009 Janez Rojšek, Peter Janjušević Psihodiagnostika demence in SLUMS (Saint Louis University Mental Status Examination) : priročnik. 25 folij.
 
  Ni v prodaji SC
2008 Barbara Kariž Likovna terapija za otroke. 395 s. da 25,00 €
2008 Pavlović, Zoran, Katja Filipčič, Tina Rutar (ur.) Detekcija in reakcija na pojave slabega ravnanja z otrokom. 96 s. da Ni v prodaji SC
2008   Izzivi in pasti otroštva in adolescence. Zbornik povzetkov. 32. s.
 
da Ni v prodaji SC
2006 Uredniški odbor: Irena Andolšek, Nataša Končnik Goršič, Majda Gorišek, Žarka Brišar Slana Mozaik našega delovanja – zbornik prispevkov ob 50-letnici Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. 376 s. da 20,90 €
2005 Maja Glonar Vodopivec Odločaš ti! Spodbuda h krepitvi lastnega odločanja in razumevanja. 11 s.
 
  Ni v prodaji SC
2005 Tomaž Vec Komunikacija – umevanje sporazuma. 134 s.
 
da 12,50 €
2004,
2006
(ponatis)
Uredili: Kavkler Marija, Končnik Goršič Nataša Nekaj v pomoč učiteljem – vodnik za poučevanje skupine učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja. 68 s. ISBN 961-91056-2-1
 
da 8,40 €
2004,
2009
Nada Anić (ur.) Prispevki iz vedenjsko kognitivne terapije. Zbornik 1. 279 s.  Da
(2009)
Nimamo na zalogi in ne v prodaji
2004 Nataša Končnik Goršič Moj otrok odrašča – medsebojni odnosi, šola, strah, trma, žepnina, ljubezen, spolnost, alkohol, droge, motnje hranjenja. Mladinska knjiga, Ljubljana, 124 str.   16,30 €
2003 Tereza Žerdin, Božo Kos Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja: kako jih odkrivamo in odpravljamo : /priročnik za pomoč specialnim pedagogom in učiteljem pri odpravljanju motenj v razvoju jezika branja in pisanja. 303 s., priloga (sam. zv.). da Razprodano!
2002 Anica Mikuš Kos Prostovoljci in varovanje duševnega zdravja otrok. Zbornik prispevkov. 336 s.
 
da Razprodano!
2002 Uredili: Nataša Končnik Goršič, Marija Kavkler Specifične učne težave otrok in mladostnikov : prepoznavanje, razumevanje, pomoč. 223 s.
 
da 18,40 €
2002   Človekovi svetovi: zbornik prispevkov ob petdesetletnici. 98 s.
 
  Ni v prodaji SC
2001   Ko pomagaš drugim, se učiš zase : prostovoljno delo v Svetovalnem centru. Zgibanka. 4 s.
 
da Razprodano!
2000 Milena Košak Babuder, Tanja Černe Za otroke, ki radi pojejo, rišejo in skačejo in malo manj radi berejo in pišejo. Raz. pag.
 
da Razprodano!
2000 Milena Košak Babuder, Tanja Černe Kako pomagati otroku, ki ima težave z branjem in pisanjem : nekaj nasvetov za starše. 8 s.
 
da Razprodano!
1999 Nataša Končnik Goršič Nekaj resnic o spolni zlorabi. 20 s. da Razprodano!
1999 Maja Glonar Vodopivec Kako naj rešim problem? Odločaš ti! Spodbuda h krepitvi lastnega odločanja in razumevanja. 11 s. Slikanica.
 
da Ni v prodaji SC
1999 Urednica: Erna Kraševec Ravnik Varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov. 336 s.  da 20,50 €
1997 Thomas Gordon (priredil Janez Bečaj) Trening večje učinkovitosti za učitelje. 200 s.    11,30 €
1997 Vera Slodnjak, Anica Mikuš Kos The counselling center for children, adolescents and parents: who collaborating center for child and adolescent mental healt. Raz. pag.  da Razprodano!
1997 Majda Gorišek, Nataša Končnik Goršič, Nataša Pust, Vida Ribičič Spolna zloraba otrok – odkrivanje, preprečevanje in možnosti pomoči (kopije). 34 s.   Razprodano!
1996 Bain, Quane, Maureen Sanders (prir. Nataša Končnik Goršič) Ko pride na dan : vodič za mlade, ki so bili spolno zlorabljeni. 112 s. da Ni v prodaji SC
??? Katja Makarovič Psihosocialni problemi otrok v občini Ljubljana-Šiška. 32 s.
 
da Ni v prodaji SC
1996 Thomas Gordon (priredila: Anica Uranjek) Družinski pogovori : reševanje konfliktov med otroki in starši. 188 s,
 
da 11,30 €
1995 Anica Uranjek Sprostitvene igre za vrtec in šolo. 119 s.
 
  11,30 €
1995,
1998
Vera Slodnjak Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. 8 s.
 
  Ni v prodaji SC
1995 Vopel, Knaus W. Sprostitvene igre za vrtec in šolo. 119 s. da glej prevod Anica Uranjek št. 28
1995   Izbor prispevkov ob 40-letnici. 184 s.
 
da Razprodano!
1995 Anica Mikuš Kos, Tereza Žerdin, Marja Strojin Nemirni otroci (kopije).3 s. da Razprodano!
1994 Maja Vodopivec Preprečevanje uživanja drog in šola. Elaborat. 16 s.
 
  Ni v prodaji SC
1993 Anica Mikuš-Kos Prostovoljno delo v Sloveniji. 10 s.   Ni v prodaji SC
1993 Marija Kavkler Pomoč otroku pri matematiki (kopije)
 
  Glej pod št. 53.
1990 Oblikovanje: Matjaž Rogel Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. 1 mapa.
 
  Ni v prodaji SC
1993 Vera Slodnjak Poročilo EPISOC II.  26 s. Raziskovalno poročilo.
 
  Ni v prodaji SC
1993 Anica Mikuš Kos s sod. Rat, škola i dijete. 201 s. da Ni v prodaji SC
1993 Anica Mikuš Kos Šola in stres. 39 s.
 
  Ni v prodaji SC
1992   Preprečevanje uživanja drog in drugih škodljivih snovi v otroštvu in adolescenci. 4 zvezki.
 
da Ni v prodaji SC
1991 Lidija Magajna Kako poteka učenje branja in pisanja. 6 s.
 
  Ni v prodaji SC
1990,
1993 ponat.
Anica Mikuš Kos Strah v šoli, strah pred šolo. 16 s.   Razprodano!
  Marja Strojin Učiteljev stik s starši manj uspešnega otroka. 11 s.
 
  Razprodano!
1990,
1993 ponat.
Anica Mikuš Kos  Nemirni otroci. 27. s   Razprodano!
1990 Anica Mikuš Kos, Marija Kavkler Šolska utrujenost. 60 s.   Ni v prodaji SC
1990. 1994 ponatis Livija Knaflič Neslovenski otroci in šola. (kopije).   Razprodano!
1990, 1995 ponat. Marja Strojin Otrok, šola in dom. 13 s.   Razprodano!
1990 Marja Strojin Nemirni otroci. 8. s.
 
  Ni v prodaji SC
1990 Janez Bečaj Problem velikih pričakovanj in učiteljeve odgovornosti : učiteljeva pričakovanja in odgovornost v Gordonovem komunikacijskem treningu. 47 s. 
 
da Ni v prodaji SC
1990 Tereza Žerdin Branje in pisanje – kako prepoznamo motnje in kako jih odpravljamo (kopije). 107 s.
 
da Razprodano!
1990 Anica Mikuš Kos, Tereza Žerdin, Marja Strojin Otrok in razveza. 52 s. da Razprodano!
1990 Anica Mikuš Kos Šola in duševno zdravje. 55 s.
 
da Ni v prodaji SC
1990 Marija Kavkler Pomoč otroku pri matematiki. 52 s.
 
da 7,10 €
1989, 1991 (ponatis) Thomas Gordon (priredila: Anica Uranjek) Družinski pogovori : reševanje konfliktov med otroki in starši. 96 s,
 
da 11.30 €
1989, 1998 (ponatis) Marianne Frostig (priredila: Anica Uranjek) Gibalna vzgoja – nove poti specialne pedagogike. 152 s. da 11,30 €
1988 Marija Kavkler Vzroki obremenjenosti učencev in kako jo zmanjšujemo. 16 s.
 
  Ni v prodaji SC
1988 Anica Uranjek (prir.) Družina, starši in prizadeti otrok. 27 s.
 
da Razprodano!
1988 Priredila: Anica Uranjek Psihoterapija staršev in prizadetega otroka (kopije). 8 s.
 
da Ni v prodaji SC
1987 Vera Slodnjak Večosna klasifikacija psihiatričnih motenj v otroštvu in adolescenci in ocena psihosocialne motenosti pri otrocih z epilepsijo. 17 f. Raziskovalno poročilo.    Ni v prodaji SC
1987 Vida Sterle Psihološki vidiki obremenjenosti učitelja. 5 str.
 
  Ni v prodaji SC
1987 Anica Mikuš Kos Šolska utrujenost. 20 s. Elaborat   Ni v prodaji SC
1987 Anica Mikuš Kos Delovno mesto, šola in zdravje. 14 s.   Ni v prodaji SC
1986   Drugačnost otrok v šoli. Zbornik posvetovanja. 425 s.
 
da Ni v prodaji SC
1986   Gradivo seminarja o vedenjski terapiji.  625 s.
 
da Ni v prodaji SC
1985   Duševno zdravje in psihosocialne motnje v otroškem obdobju. Tečaj z mednarodno udeležbo. Gradivo s tečaja 6.-12. 5. 1985. Raz.pag.
 
da Ni v prodaji SC
1984 Fritz Redl, David Wineman Agresivni otrok (The Aggressive Child) : povzetek : otroci, ki sovražijo : notranja kontrola. 97 s. da Ni v prodaji SC
1983, 1989, 1992 ponat. Thomas Gordon, prir. Janez Bečaj  Trening večje učinkovitosti za učitelje. Priročnik. 248 s.
 
da 11.30 €
1979   Študij Svetovalnega centra za šolske svetovalne delavce v šolskem letu… 5 knjig
 
da Ni v prodaji SC
1966   Obisk v vzgojni posvetovalnici : vloga vzgojnega svetovanja v našem sistemu vzgoje in izobraževanja. 96 s.  da Razprodano!

 

 
 

16.10.2018

Knjižica za starše: "MOJ OTROK NOČE V ŠOLO"

V okviru tematskega sklopa »Preprečevanje odklanjanja šole« v projektu, ki...več

Vsa obvestila >>

Kontaktni podatki

Svetovalni center, Ljubljana
Gotska ulica 18 (zemljevid)
1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 5837500
E-pošta: info@scoms-lj.si

NAROČANJE:  (01) 583-75-35
VSAK DELAVNIK OD 8.00 DO 12.00!

Delovni čas
Pon. – čet.: od 7.00 do 20.00
Petek: od 7.00 do 14.00
V juliju in avgustu samo dopoldan, do 14. ure.

 
     
© 2011 Svetovalni center, Ljubljana. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani Futurmedia